A. Introduktion

1. Våra besökares integritet är väldigt viktig för oss, & vi är fast beslutna att skydda den.
Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data, så att du har full koll på allt.

2. Genom att samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår webbplats för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår webbplats.

B. Erkännande

Detta dokument skapades med en mall från SEQ Legal (seqlegal.com) & har redigerats av Flex-Servers.se (flex-servers.se)!

C. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

  1. Information om din dator, inklusive webbläsartyp, IP-adress, geografisk plats & -version samt operativsystem;
  2. Information om dina besök på & din användning av denna webbplats, inklusive referenskällan, sidvisningar, besökets längd & webbplatsens navigeringsvägar;
  3. Information som du anger när du registrerar dig på vår webbplats, till exempel din e-postadress; & din IP-Adress.
  4. Information som du anger när du skapar en profil på vår webbplats, till exempel ditt namn, kön, relationsstatus, din födelsedag, dina profilbilder, intressen, hobbyer samt uppgifter om din utbildning & eventuell anställning;
  5. Information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden &/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn & din e-postadress;
  6. Information som du anger när du använder vår webbplats tjänster;
  7. Information som genereras när du använder vår webbplats, inklusive när, hur ofta & under vilka omständigheter du använder den;
  8. Information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår webbplats, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress & dina kreditkortsuppgifter;
  9. Information som du publicerar på vår webbplats med avsikt att publicera den på internet, inklusive ditt användarnamn, dina profilbilder & innehållet i dina inlägg;
  10. Information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller vår webbplats, inklusive dess innehåll & metadata;
  11. All annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas & behandlas i enlighet med denna policy

D. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:

  1. Att administrera vår webbplats & verksamhet;
  2. Att anpassa vår webbplats åt dig;
  3. Att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga på vår webbplats;
  4. Att skicka varor som du har köpt via vår webbplats till dig;
  5. Att leverera tjänster som är köpta via vår webbplats;
  6. Att skicka kontoutdrag, fakturor & betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig;
  7. Att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften;
  8. Att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;
  9. Att skicka vårt nyhetsbrev via e-post till dig om du har begärt det (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver nyhetsbrevet);
  10. Att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet eller noggrant utvalda tredje parters verksamhet som vi tror att kan vara av intresse för dig per post eller, där du specifikt har samtyckt till detta, via e-post eller liknande teknologi (du kan informera oss när som helst om du inte längre behöver marknadskommunikation);
  11. Att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen);
  12. Att hantera förfrågningar & klagomål från eller om dig angående vår webbplats;
  13. Att hålla vår webbplats säker & förebygga bedrägerier;
  14. Att bekräfta ditt samtycke av vår webbplats användarvillkor (inklusive övervakning av privata meddelanden som skickats via vår webbplats privata meddelandetjänst); samt
  15. Annan användning.

Om du skickar personlig information för publicering på vår webbplats, kommer vi att publicera & på annat sätt använda den informationen i enlighet med det tillstånd du ger oss.
Dina sekretessinställningar kan användas för att begränsa publiceringen av din information på vår webbplats & kan justeras med webbplatsens sekretesskontroller.
Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

E. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra bolag & svenska spelförening.) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.
Vi kan utlämna din personliga information:

  1. I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. I samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;
  3. För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier & förminska kreditrisken);
  4. Till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; &
  5. Till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

F. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i & överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.
 2. Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som saknar dataskyddslagar motsvarande de som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet: USA, Ryssland, Japan, Kina & Indien.
 3. Personlig information som du publicerar på vår hemsida eller skickar in för publicering på vår hemsida kan vara tillgänglig via internet världen runt. Vi kan inte förhindra att informationen används eller missbrukas av andra.
 4. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

G. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
 3. Utan att det påverkar artikel G-2, kommer vi vanligtvis att radera personuppgifter som faller inom kategorierna nedan vid det datum och den tid som anges nedan:
  Personuppgifter kommer att raderas åtminstone varje år när de inte behövs.

Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

 • I den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • Om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; &
 • För att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier & förminska kreditrisken).

H. Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska & organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- & brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår webbplats skyddas av krypteringsteknologi.
 4. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, & vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 5. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår webbplats konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår webbplats).

I. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då & då genom att publicera en ny version på vår webbplats. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår webbplats privata meddelandesystem.

J. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. Betalning av en avgift på 9kr; &
 2. Tillhandahållande av lämpligt bevis på din identitet (vi accepterar vanligtvis ett foto av ditt pass som har certifierats av en notarie, plus en kopia av en samhällsserviceräkning som visar din aktuella adress).

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag.
Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.
I praktiken kommer du vanligtvis att antingen uttryckligen acceptera vår användning av din personliga information för marknadsföringsändamål, eller så kommer vi att ge dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföringsändamål.

K. Tredje parts hemsidor

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till & detaljer om tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över, & är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

L. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

M. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare & lagras av webbläsaren.
Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.
Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare & förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.
Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i & erhållen från kakor. Vi använder både ständiga & sessionskakor på vår webbplats.
Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår webbplats och de syften som de används för:

 1. Vi använder Google Analyticspå vår webbplats för att känna igen en dator när en användare besöker webbplatsen / möjliggör användning av en kundvagn på webbplatsen / förbättrar webbplatsens användbarhet / analyserar användningen av webbplatsen / administrerar webbplatsen / förhindrar bedrägerier och förbättrar webbplatsens säkerhet / anpassar webbplatsen för varje användare.
 2.  

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

 1. I Internet Explorer (version 10) kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” & sedan “Avancerat”;
 2. I Firefox (version 24) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” & klicka på “Alla kakor”; &
 3. I Chrome (version 29) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” & klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” & sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många webbplatsers användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår webbplats.
Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

 1. I Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );
 2. I Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor & webbplatsdata”; &
 3. I Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” & klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess & säkerhet”.

Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många webbplatsers användbarhet.