A. Introduktion

För att kunna erbjuda en professionell tjänst har vi satt upp några riktlinjer för användare av våra tjänster.

Flera av dom här riktlinjerna vet vi kan verka strikta, men de säkerställer en säker, funktionell & pålitlig miljö hos oss, för alla våra kunder att publicera sin information på vår webbplats.

Väldigt många av våra konkurrenter där ute, kräver inte att deras kunder ska följa dessa riktlinjer. Om någon av våra potentiella kunder inte vill eller kan följa dom här riktlinjerna, inbjuder vi dem respektfullt att besöka någon annan av våra konkurrenter där ute.

Om någon av våra potentiella kunder vill & kan följa dom här riktlinjerna, inbjuder vi dom respektfullt att besöka vår webbplats & eventuellt beställa en tjänst. 

B. Webb & FTP lagring på din server.

Vi tillåter inte att något av följande innehåll att publiceras på någon av våra webbservrar:

  1. Innehåll av pornografisk, sexuellt uttalad eller vuxen natur.
  2. Olagligt material (inklusive upphovsrättsskyddat material).
  3. Piratkopierade programvarusidor, Hatsajter eller innehåll som rimligen kan anses vara förtalande.
    Flex-Servers.se representanter kommer att besluta om innehåll som är tveksamt angående något av de ovannämnda kriterierna.

Användare som publicerar något av ovanstående innehåll på sina webbplatser kan få sina webbsidor &/eller inkommande anonyma FTP -tjänster tillfälligt avstängda.
De kommer då att kontaktas av Flex-Servers.se & ges möjlighet att ta bort innehållet i fråga innan deras tjänster återställs.
Ett upprepat brott kan leda till att tjänsten avbryts utan att några avgifter återbetalas.

C. Användning av Mailadresser

Personlig information som skickas in till oss via vår webbplats, kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:

 

Flex-Servers.se stöder inte oönskade mail meddelanden, som skickas av användare av vårt system (även känt som skräppost).

Användare som skickar oönskade mail meddelanden från vårt system kommer att stänga av alla sina tjänster tillfälligt.

De kommer sedan att kontaktas av Flex-Servers.se & informeras om avstängningen innan deras tjänster återställs.

Ett upprepat brott kan leda till att tjänsten avbryts utan att några avgifter återbetalas.

D. Olagliga aktiviteter

Kunder som fångas med att använda vårt system för olagliga aktiviteter, inklusive men inte begränsat till inbrott i fjärrsystem, debit- eller kreditkortsbedrägeri, stöld, vandalism, hot eller våld, kommer att få sina konton omedelbart uppsagda utan återbetalning av några avgifter.

E. Rätten att vägra försäljning

Flex-Servers.se förbehåller sig rätten att neka service till någon, av någon anledning. Vi tillämpar denna policy för att säkerställa en professionell miljö för användare av vårt system.
Detta inkluderar alla program, till exempel CGI -program som använder för stora mängder systemresurser.
Överdrivna belopp definieras som alla belopp som resulterar i betydande försämring av serverprestanda.
Flex-Servers.se är den enda avgörande för vad som utgör försämrad serverprestanda. Vid vissa tillfällen tillåter vi stor användning beroende på situationen. Ytterligare avgifter kan dock tillkomma.