Din tillgång till & användning av tjänsten är villkorad av att du accepterar & följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare & andra som använder eller använder tjänsten.

Genom att komma åt eller använda tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa villkor, samt acceptabel användningspolicy & vår sekretesspolicy. Om du inte håller med någon del av villkoren kan du inte komma åt tjänsten.

A. Köp

Du intygar & garanterar att: du har laglig rätt att använda alla kreditkort eller andra betalningsmetoder i samband med köp; & att den information du lämnar till oss är sann, korrekt & fullständig.
Genom att lämna sådan information ger du oss rätten att lämna informationen till tredje part för att underlätta genomförandet av köp.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst avvisa eller avbryta din beställning av vissa skäl, inklusive men inte begränsat till: tillgänglighet för produkter eller tjänster, fel i beskrivningen eller priset på produkten eller tjänsten, fel i din beställning eller andra skäl.
Vi förbehåller oss rätten att neka eller avbryta din beställning om bedrägeri eller obehörig eller olaglig transaktion misstänks.
Vi frånskriver oss även den normala ångerätten på 14 dagar vid placerad order.

B. Kontokonfiguration

Vi behandlar de flesta beställningar automatiskt när vi &/eller vår betalningsprocessor/partner har screenat ordern för bedrägeri. Det är också ditt ansvar att förse oss med ett kontakt-e-postmeddelande som tillhör ditt konto.
När du skapar ett konto hos oss måste du alltid ge oss information som är korrekt, fullständig & aktuell. Underlåtenhet att göra det innebär ett brott mot villkoren, vilket kan leda till att ditt konto omedelbart avslutas på vår tjänst.
Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår tjänst eller en tredjepartstjänst. Du godkänner att inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part.
Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om säkerhetsbrott eller obehörig användning av ditt konto.
Webbplatsmigreringar görs som en artighet, & även om de vanligtvis genomförs i tid kan mer komplexa migreringar ta längre tid.
Du erkänner att en tredjepartslicens som utfärdats av flex-servers.se eller dess dotterbolag aldrig får användas utanför vårt nätverk om inte vårt skriftliga & undertecknade tillstånd ges för att göra det.
Du erkänner & accepterar också att användning av programvara från tredje part kräver att du följer tredjepartsprogrammets användarvillkor & andra tillämpliga serviceavtal. Missbruk av licensierad programvara kan leda till att kontot stängs av eller avslutas, samt en omedelbar uppsägning av programvarulicensen. Vi kan rapportera missbruk av licensierad programvara till tillämpliga tredje parter.

C. Innehåll

Alla tjänster som tillhandahålls av Flex-Servers.se eller dess spelförening/partners ska endast användas för lagliga ändamål. Tillämplig lag är lagen i Sverige.
Användning av de tjänster som tillhandahålls av Flex-Servers.se eller dess spelförening/partners, som kränker andra parters upphovsrätt eller varumärke, är förbjuden. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, distribution av upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från författaren eller ägaren, försäljning av förfalskade varor eller användning av material eller data som du inte har laglig rätt att använda.
Flex-Servers.se är en värdleverantör & ska användas som sådan. Att använda ett delat värdkonto som säkerhetskopiering eller lagring av bilder, filer eller dokument är förbjudet och kan leda till att dina tjänster avslutas.
Att lagra/strömma stora mängder video eller ljud från våra tjänster är inte tillåtet & kan resultera i avstängning eller upphörande av dina tjänster. Detta beror på att streaming av sådana kräver mycket resurser, vilket kan påverka andra kunder negativt.
Det är förbjudet att lagra programvara, källkod eller annat material som är olagligt eller kan användas för att begå olagliga handlingar. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, programvaruutnyttjanden, utnyttja källkod, hackningshandledning eller verktyg, trojaner eller andra virus eller skadlig kod eller instruktioner om hur man skapar bomber eller liknande enheter.
Dessa överträdelser (eller misstänkta överträdelser) undersöks & kan leda till att dina tjänster upphör. Alla insamlade bevis kan också rapporteras till myndigheterna, beroende på hur allvarlig överträdelsen är – efter eget gottfinnande.
Värd för spelservrar är tillåtet på en dedikerad server. Det är dock förbjudet på webbhotellplattformar. Att använda våra säkerhetskopieringstjänster för att ge offentlig eller privat FTP -åtkomst till innehåll är förbjudet. Användningen av denna produkt är för att lagra säkerhetskopior, inte dela filer. Den ska som sådan endast användas för att lagra & hämta säkerhetskopior mellan auktoriserade system.
Flex-Servers.se förbehåller sig rätten att ta bort allt innehåll, utan föregående varning eller meddelande, som det anser vara obetydligt, olagligt eller hotfullt – eller som bryter mot användarvillkoren på något sätt, sätt eller form.
Allt material som anses vara olagligt i Sverige, inklusive – men inte begränsat till – barnpornografi, bestialitet, hatfulla uttalanden eller bluffplatser, kommer att tas bort med eller utan föregående meddelande & kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.
Flex-Servers.se står för, & kämpar för, ett internet fritt från bedrägeri & bedrägligt innehåll. Vi tror att internet är en fantastisk källa till information & underhållning – & bör inte plågas av skadligt innehåll. Vi förbjuder därför strikt allt innehåll som är bedrägligt. Ett exempel på sådant innehåll kan vara en webbplats som replikerar ett varumärke eller känd enhet hos en annan, & genom design lurar därför en användare att tro att webbplatsen är verklig eller är ansluten till den enheten även om den inte är det.

D. Missbruk

Flex-Servers.se förbehåller sig rätten att avgöra vad som är & inte anses vara missbruk, & även om nedanstående fungerar som en allmän riktlinje för vad som kan anses kränkande, är det helt upp till Flex-Servers.se & dess personal att fatta ett slutgiltigt beslut om huruvida ett ärende är eller inte. faller inom eventuellt övergrepp. Missbruk kan inkludera, men är inte begränsat till:

  1. Alla försök att kompromissa, skada eller på annat sätt generera en försämring av elektroniska apparaters prestanda, säkerhet eller service, som tillhör Flex-Servers.se eller någon annan enhet, är strängt förbjudet. Detta kan inkludera portskanning, sårbarhetsskanning eller IP -intervallskannrar. Alla misstänkta överträdelser kommer att undersökas av vårt supportteam & kan leda till att dina tjänster omedelbart upphör.
  2. Denial of Service (DoS/DDoS) attacker riktade mot oss, eller någon annan enhet, från våra servrar eller mot våra servrar, är absolut förbjudna. Alla försök att starta en DoS/DDoS -attack, eller en framgångsrik attack, kommer att leda till att tjänsten avbryts omedelbart och loggarna som hänför sig till detta, tillsammans med kundinformation, kommer att rapporteras till myndigheterna.
  3. Inkommande DDoS riktat till en kund definieras också som missbruk enligt dessa användarvillkor. Flex-Servers.se erbjuder en hög skyddsnivå mot DDoS -attacker riktade mot våra system & enheter därav. Långvariga, intermittenta men frekventa eller stora attacker riktade mot en specifik kund kan leda till att kontot avslutas för att upprätthålla övergripande nätverkshälsa.
  4. Missbruk av personal – att vara ovillig att hjälpa till med lösningen på dina problem, vara alltför aggressiv, nedlåtande eller vulgär, kommer att resultera i avstängning eller uppsägning av dina tjänster. All vår personal är här för att hjälpa och hjälpa dig & tolererar inte kränkande beteende.
  5. Alla försök, framgångsrika eller ej, att skicka ut skräppost/oönskad e-post, kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster. Vi har en absolut nolltoleranspolicy för all sändning av spam eller oönskad e-post. Vi tillåter inte heller e-postlistor, oavsett om de är legitima eller inte. Varje webbplats som gör att en IP -adress i vårt IP -utrymme blir svartlistad stängs också omedelbart av &/eller avslutas.
  6. Phishing, skadlig kod eller andra liknande men lika skadliga åtgärder, orsakade av att erbjuda falska sken eller vilseledande besökare.
    Användning av trafikutbytestjänster, trafikgeneratorer (automatiserade eller på annat sätt) samt alla applikationer som skapar falsk trafik/förfrågningar är förbjudna & kan resultera i avstängning av ditt konto.
  7. Flex-Servers.se syftar till att meddela kunder om missbruk inom deras domännätverk. Kunderna är ansvariga för att upprätthålla kommunikationen med missbruksavdelningen & vidta åtgärder enligt råd. Om inget svar ges inom 48 timmar efter den första kontakten förbehåller Flex-Servers.se sig rätten att omedelbart avsluta tjänsten & ta bort all data som är kopplad till klienten.

E. Fakturering

Du godkänner att tillhandahålla betalning för de tjänster som tas emot från Flex-Servers.se, på förfallodagen för dessa tjänster. Betalningen ska göras i sin helhet enligt den mottagna fakturan. Du godkänner att om du inte har skickat en avbokningsbegäran via kundområdet kommer dina tjänster att fortsätta att faktureras på återkommande basis.
Om du inte betalar i tid kommer du att få påminnelsefakturor. Efter en (1) dag stängs dina tjänster av & slutar fungera. En avgift på 20% kommer också att tillämpas vid denna tidpunkt, som kommer att tillämpas ovanpå din faktura. Du förstår att denna avgift också måste betalas för att dina tjänster ska aktiveras igen. När tre (3) dagar har gått sedan din faktura ursprungligen förföll, avslutas ditt konto & alla filer som är kopplade till kontot tas bort. Om du skulle vilja öppna kontot igen kommer detta att ske till nuvarande priser. Alla gamla avtal eller rabatter som du har är ogiltiga.
Dedikerade servrar bör alltid betalas före förfallodagen. Vi förlänger maximalt upp till fem dagars frist, efter eget gottfinnande, innan vi demonterar servern. Om du inte betalar tjänsten går dina servrar ut, vilket kan leda till att de tas bort eller köps av någon annan.
Vi använder PayPal och Swish för att behandla betalningar. När du betalar med PayPal har du möjlighet att antingen göra en engångsbetalning eller skapa ett faktureringsavtal. Ett faktureringsavtal (även refererat till som en referenstransaktion eller referensbetalning) innebär att alla dina tjänster, om de inte avbryts, kommer att betalas på förfallodagen. Om det finns pengar på PayPal -kontot för att täcka köpet, kommer dessa främst att användas för att göra en betalning. Om kontosaldot inte är tillräckligt kommer den primära betalningsmetoden att användas (till exempel ett kreditkort). Om detta misslyckas används reservbetalningsmetoden.
Ett enda faktureringsavtal täcker alla aktiva tjänster & kommer att användas på alla tjänster där det är inställt som standardbetalningsmetod i våra system. Du förstår & accepterar att genom att upprätta ett faktureringsavtal tillåter du automatisk betalning av dina servicefakturor & manuella betalningar med ditt samtycke. Ett faktureringsavtal kan annulleras eller återkallas när som helst, antingen av dig som användaren via PayPals webbplats, eller genom att öppna ett ärende där vi ber dig återkalla faktureringsavtalet.

F. Avbokning, återbetalning och uppsägning

Om du (kunden) av någon anledning känner att du inte är nöjd med ditt köp, eller av någon annan anledning vill avbryta det, kan du göra det genom att skapa ett supportärende via vår discord server eller kontakta supporten via webbplatsen. I händelse av återbetalning avbryts åtkomsten till ditt värdkonto omedelbart när återbetalningen går igenom, och alla filer som är kopplade till det värdkontot kommer att raderas permanent. Det rekommenderas därför att du säkerhetskopierar alla viktiga filer som du kan behöva innan du begär återbetalning.
Återbetalningar är inte tillgängliga om inte särskilda omständigheter uppstår. Dessa speciella omständigheter kan vara (men är inte begränsade till) långvarigt driftstopp, försämrad prestanda, allvarlig brist på stöd för tjänsten eller väntande undersökning av bedräglig betalning. Dessa bedöms från fall till fall, och det slutliga beslutet är upp till oss.
För att förhindra missbruk av denna tjänst kan pengarna tillbaka -garantin endast användas en gång per klient. Om du (kunden) bestämmer dig för att använda denna klausul och sedan registrerar dig för en tjänst vid ett senare tillfälle, avstår du från din rätt till pengarna -tillbaka -garantin.
I händelse av att kunden har betalat under en längre tid kan kunden ha rätt till en uppskattad återbetalning. Detta bedöms från fall till fall & beslutet fattas av Flex-Servers.se.
Observera att alla kostnader relaterade till betalningsprocessorn, eller kostnaden för att genomföra en transaktion med betalningsprocessorn eller leverantören, inte kommer att återbetalas.
Observera också att missbruk av tjänsten eller brott mot dessa användarvillkor ogiltigförklarar din rätt till återbetalning.
Vid uppsägning upphör din rätt att använda Tjänsten omedelbart. Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda tjänsten genom att skicka en avbokningsbegäran i ett supportärende, på vår discord server.
Flex-Servers.se förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av ditt konto omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, av någon som helst anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot villkoren.

H. Säkerhetskopior och dataförlust

Användaren kan välja bort säkerhetskopior om han eller hon vill. Användaren kan också ersätta alla inkluderade eller köpta backup -tillägg med ett, i pris, lika alternativ för backuplagring.
Flex-Servers.se ställer ingen garanti, varken uttryckt eller underförstått, på villkor, fullständighet eller tillgänglighet för säkerhetskopior eller data som lagras i våra system. Flex-Servers.se kommer att försöka tillhandahålla oavbrutna, snabba och säkra tjänster (med undantag för schemalagt underhåll eller andra problem utanför Flex-Servers.se rimliga kontroll), men ger ingen garanti eller garanti för att kunna göra det. Alla tjänster tillhandahålls i befintligt & tillgängligt skick.

I. Resursanvändning

Användare får inte konsumera 15% eller mer av systemresurser under en period som är längre än 60 sekunder. Användare får inte köra någon typ av sökrobot, webbindexerare eller webbspindlar. Användare får inte använda någon programvara som har gränssnitt mot IRC eller ett IRC -nätverk. Användare får inte köra någon torrentapplikation eller spårare.
Användning av mer än 500 000 inoder på alla delade konton kan leda till att dina tjänster avslutas. Du kommer, om du inte överskrider detta antal, alltid att få flera varningar innan du vidtar några åtgärder. Observera att en fil (en bild, ett e-postmeddelande osv.) Räknas som en inod.
Virtuella privata servrar har helt dedikerade resurser när det gäller RAM, diskspace och bandbredd. CPU-kärnanvändning, I/O-användning och nätverkshastighetsanvändning är emellertid inte hårt begränsade & följer därför en policy för rättvis andel. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart stänga av eller avsluta server som upptäcks som missbrukar någon av dessa resurser. Vi kommer vanligtvis att dela ut flera varningar innan vi vidtar åtgärder – men plattformens prestanda och stabilitet betraktas som högsta prioritet.

Våra säkerhetskopieringstjänster använder en rättvis användningspolicy för bandbredd och I/O. Skulle en användare visa vad Flex-Servers.se anser vara onormala användningsmönster som tyder på att servicegrad kan sjunka kan Flex-Servers.se gå med på att kontakta användaren & ge en 48-timmars tid för att lösa problemet. Bandbreddsanvändning får aldrig överstiga tre gånger planutrymmet som köpts på en enda månad.

J. Drifttidsgaranti

Flex-Servers.se garanterar en 99,9% upptid beräknad på månadsbasis. Om du upptäcker att din drifttid är mindre än 99,9% kan du få extra hyrningstid för stilleståndstiden. Extra hyrningstid är Flex-Servers.se´s eget gottfinnande. Varje fall av stillestånd undersöks noggrant så att eventuella intermittenta problem kan åtgärdas. Observera att övervakningstider från tredje part inte räknas som bevis på driftstopp, eftersom de kan rapportera driftstopp på grund av dålig routing eller lokala DNS-problem.
På virtuella privata servrar styrs drifttiden kraftigt av användaren & den installerade programvaran. Vårt ansvar inkluderar att se till att de tilldelade resurserna är tillgängliga, samt att säkerställa nätverksupplänningen & den fysiska serverhälsan. Alla driftstopp som orsakas av programvara eller konfiguration installerad/utförd av slutanvändaren diskvalificerar användningen av SLA-termer.
Säkerhetskopieringstjänster är undantagna från standardtidsgarantin på grund av den ökade underhållsnivån som krävs för att dessa tjänster ska vara flytande. Även om den faktiska tillgängligheten för dessa tjänster normalt är mycket högre, sänks driftstidsgarantin till 95%, beräknat på månadsbasis.
För att begära extra hyrningstid för stillestånd, vänligen öppna ett supportärende till faktureringsavdelningen, tillsammans med eventuella motiveringar eller bevis på nämnda driftstopp.

K. Återförsäljare: Kundansvar

Återförsäljare är ansvariga för att ge support till sina kunder. Flex-Servers.se tar inget ansvar, i att erbjuda support för våra återförsäljares kunder. Eventuella supportärenden som kräver hjälp från Flex-Servers.se måste göras av återförsäljaren från sitt eget kundkonto. Återförsäljaren tar dessutom ansvar för all data & innehåll som lagras eller överförs under deras återförsäljarkonto. Återförsäljaren tar också ansvar för sina kunders handlingar. Flex-Servers.se kommer att hålla återförsäljaren ansvarig för alla sina kunders handlingar som leder till brott mot lagen eller användarvillkoren.

L. Prisförändringar

Flex-Servers.se förbehåller sig rätten att göra resurser tillgängliga, samt ändra priset som anges på Flex-Servers.se eller andra försäljningsställen.

M. Supportomfång

Som användare av våra tjänster är du fullt ansvarig för installation & drift av alla skript eller program på din tjänst. Vi är inte skyldiga (även om vi erbjuder och ofta försöker) att felsöka eller tillhandahålla stöd relaterat till felaktiga skript eller applikationer. Du är också ansvarig för att upprätthålla säkerheten och uppdateringar av alla installerade program.
På våra Managed VPS -planer tillhandahåller vi Core Management. Vår definition av Core Management inkluderar initial installation och härdning av servern, samt reaktivt stöd för OS- eller systemkonfigurationsproblem. Vi övervakar aktivt din servers status men övervakar inte proaktivt användningen. Slutanvändaren måste meddela support om frågor som kräver hjälp.

N. Avslöjande för brottsbekämpning

Flex-Servers.se kan avslöja all prenumerationsinformation till brottsbekämpande myndigheter utan ytterligare medgivande eller meddelande till prenumeranten på laglig begäran från sådana myndigheter. Flex-Servers.se kommer att försöka se till att begäran är laglig & att det finns grund för en sådan begäran innan sådan information avslöjas. Vi samarbetar dock fullt ut med brottsbekämpande myndigheter.

O. Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Flex-Servers.se eller dess styrelseledamöter, personal, partners, agenter eller leverantörer vara ansvariga för några indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador eller straffskador, inklusive utan begränsning, vinstförlust, data, användning, goodwill, eller andra immateriella förluster till följd av (i) din åtkomst till eller användning av eller oförmåga att få tillgång till eller använda tjänsten; (ii) alla beteenden eller innehåll från en tredje part på Tjänsten; (iii) allt innehåll som erhållits från tjänsten; och (iv) obehörig åtkomst, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll, oavsett om det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller någon annan juridisk teori, oavsett om vi har informerats om möjligheten till sådan skada eller inte om en åtgärd som anges häri befinner sig ha misslyckats med dess väsentliga syfte.

P. Tillrättavisning

Din användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på “SOM DEN ÄR” & “SOM TILLGÄNGLIG” -basis. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, icke-intrång eller prestationsförlopp. Flex-Servers.se av dess, spelföreningar och dess styrelse garanterar inte att a) tjänsten fungerar oavbrutet, säkert eller tillgängligt vid en viss tidpunkt eller plats; b) eventuella fel eller defekter kommer att korrigeras; c) Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter, eller d) resultatet av att använda Tjänsten uppfyller dina krav. Flex-Servers.se strävar dock efter att hålla en mycket hög standard på våra tjänster. För specifik information om vår SLA i händelse av avbrott, se de lämpliga avsnitten i dessa användarvillkor.

Q. Skiljedom

Genom att använda våra tjänster godkänner du bindande skiljedom. Om det uppstår några tvister eller anspråk mot Flex-Servers.se eller dess spelförening kommer sådana tvister att hanteras av en skiljedomare efter eget val. Alla beslut som fattas av skiljemannen är bindande & slutgiltiga. Du är också ansvarig för alla kostnader som är förknippade med eller relaterade till sådan skiljedom

R. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ändra eller ersätta dessa villkor när som helst. Om en större omarbetning görs kommer vi att försöka lämna minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring avgörs efter eget gottfinnande. Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att dessa revideringar har trätt i kraft godkänner du att vara bunden av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, sluta använda tjänsten.